"Ulga" Biuro Rachunkowe Krystyna Markowska

O firmie

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, doradztwa podatkowego. Sporządzamy deklaracje podatkowe miesięczne, kwartalne, roczne (PIT, CIT, VAT). Sporządzamy sprawozdania finansowe, bilans, sprawozdawczość do GUS, listy płac i deklaracje ZUS. Pomagamy w zakresie zorganizowania działalność gospodarczej - wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania, rejestracja nowoutworzonego podmiotu w US i ZUS, redagowanie pism, wniosków, odwołań. Pomagamy w wyprowadzaniu zaległości. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Odbieramy dokumenty księgowe z siedziby klienta lub w siedzibie naszej firmy. Usługi prowadzone są przy pomocy komputerowych programów księgowych, zgodnych z wymogami Ministerstwa Finansów.

Obsługujemy podmioty gospodarcze w zakresie:
- ksiąg handlowych (pełna księgowość)
- podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
- ryczałtu
- rejestru zakupu i sprzedaży VAT
- ewidencji kadrowo-płacowej
- deklaracji do US i ZUS
- sporządzanie wniosków kredytowych